Usługi / Prawo Konsumenckie

Na co dzień, każdy z nas jest konsumentem. Stąd prawo konsumenckie to kolejna kluczowa kompetencja naszej kancelarii. Adwokaci Marcin Fidura, Przemysław Świetlicki i Błażej Witkiewicz oferują klientom będącym konsumentami kompleksową obsługę w zakresie zawierania umów z przedsiębiorcami i dbają o to, by klient nie stał się stroną niekorzystnego dlań kontraktu. Obsługa kancelarii w zakresie prawa pracy obejmuje również przedsiębiorców, prowadzących działalność bezpośrednio wiążącą się z ryzykiem sporu z zakresu prawa ochrony konsumentów.

Konsumentów i przedsiębiorców reprezentujemy przed organami takimi jak: sądy powszechne, sądy administracyjne, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, rzecznicy konsumentów.

Pomagamy m. in. w zakresie:

  • opinii prawnych dotyczących umów zawierających tzw. klauzule konsumenckie,
  • reklamacji i pism z tytułu rękojmi
  • wzorców umownych i regulaminów świadczenia usług w obrocie konsumenckim,
  • analizy prawnej dokumentów stosowanych przez przedsiębiorców pod kątem zabezpieczenia przed uznaniem praktyk za naruszające zbiorowy interes konsumentów,
  • bieżącego doradztwa w zakresie procedur realizujących obowiązek informacyjny w zakresie prawa konsumenckiego oraz procedur reklamacyjnych. Nasza kancelaria adwokacka to najskuteczniejsza pomoc prawna w mieście. Zatrudniamy jedynie wysoko wykwalifikowanych adwokatów, specjalizujących się w każdej sferze prawa. Zanim przystąpimy do rozpoczęcia jakiejkowiek sprawy oceniamy z naszym klientem wszystkie koszty powiązane z daną sprawą. Prawnicy efektywnie wpierają: - w sprawach rozwodowych, z stwierdzeniem o winie któregoś z małżonków lub za skutecznym porozumieniem stron z wcześniejszą separacją. - w sprawach karnych materialnych, procesowych i wykonawczych - głównie małych i licznych kradzieży, całkowitego lub fragmentarycznego niszczenie mienia, posiadanie, pobicia, nieumyślne lub umyślne zabójstwa w afekcie albo z premedytacją, agresja na niepodległość państwa, życie prezydenta, zbrodnie wobec ludzkości i pokojowi. Pomagamy również w nieznacznych występkach i wykroczeniach. Towarzyszymy od samego początku postępowania, aż do jego pomyślnego zamknięcia, albowiem zakładamy, że każdą sprawę da się wygrać, dzięki naszemu profesjonalizmowi i długoletniemu doświadczeniu. Inne przestępstwa, na które uczciwe zdołamy znaleźć wyjście to: przestępstwa komunikacyjne, przeciwko porządkowi publicznemu, mieniu, wiarygodności dokumentów, postępowanie w sprawie nieletnich. - sprawy spadkowych, dziedziczeniu i windykacji. Chętnie pomagamy jak przepisać majątek, dojść do tego, kto dziedziczy po zmarłym, w wypadku nieposiadania adekwatnych papierów i sporządzić testament lub jego poprawnie sfinalizować po śmierci. Zajmujemy się szeroko pojętymi testamentami notarialnymi, alograficznymi i własnoręcznymi, ale również: darowiznami, zachowkiem i długami spadkowymi. - w sprawach prawa cywilnego - oferujemy kompleksowe usługi oraz szczegółowe rady prawne, zarówno pisemnie jak i ustnie. Nasi prawnicy reprezentują klientów przed sądami wojewódzkimi. Prawo cywilne nie ma przed nami żadnych tajemnic. Prowadzimy sprawy w kwestii prawa rzeczowego, zobowiązań oraz innych gatunku: sprawa o zapłatę, odszkodowanie i zadośćuczynienie, utworzeniu opinii prawnych i projektów unijnych oraz ochrona dóbr osobistych. - w prawie konsumenckim, w rozwiązaniu wszelkich problematycznych reklamacji lub gwarancji, reprezentacja przed sądem w sporze z konsumentami, precyzyjne analizowanie przez naszych radców prawnych umów oraz regulaminów oferowanych usług pod kątem ochrony praw konsumenta, a także wytycznych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. - w prawie gospodarczym skutecznie pomagamy przedsiębiorcom w uczciwym prowadzeniu ich działalności gospodarczych, założeniu i zarejestrowaniu spółek prawa handlowego bądź ich przekształcenia, - w prawie podatkowym i jego postępowaniu, karno - skarbowy, dobrze negocjujemy z organem skarbowym, chętnie poradzimy przy postępowaniu podatku akcyzowego, dochodowego, czynności cywilno – prawnych, spadki i nieruchomości. Służymy pomocą przy tworzeniu odwołań od decyzji podatkowej, kontroli podatkowej, celnej, interpretacji podatkowej, składów i procedur celnych, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, VAT, zeznań podatkowych. - w prawie pracy, gdzie nasi dobrzy prawnicy szybko i sprawnie sporządzają umowy o pracę lub jej wypowiedzenie z porozumieniem stron z winy pracownika lub pracodawcy, napisanie upomnienia, nagany, kary pieniężnej. Do innych operacji pozasądowych należą również: wymiar czasu pracy, rozkład i system czasu pracy, zadaniowy czas pracy, urlop wypoczynkowy i jego anulowanie, urlop na żądanie macierzyński i wychowawczy. W sprawie czynności sądowych kancelaria prawnicza proponuje swoją pomoc w przypadku roszczeń o odszkodowanie dyskryminację lub mobbing w miejscu pracy i wypadki.

 

© 2016 Dobry Adwokat Białystok | M. Fidura, P. Świetlicki, B. Witkiewicz


tworze-seo8.extra.czest.pl/debica-najlepsza-firma-pozycjonerska-pozycjonowanie-witryn-optymalizacja-stron-ehost
budowa-seo3.strony-jarosław.pl/oswiecim-skuteczny-pozycjoner-pozycjonowanie-witryn-optymalizacja-stron-hoste